sohbetreklam

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - RotaSız

Sayfa: 1 ... 20 21 [22]
316
mIRC Scripting Hazır Kodlar (RemoteLer) / Altı cizili nick
« : 13 Mart 2019, 23:38:44 »
#altcizgili off
on *:input:*: {
if ($left($1,1) != /) {
haltdef | var %1 = 1,%2 = $1-,%v1,%t,%3
while ($gettok(%2,%1,32)) { %v1 = $v1 | if ($active = %v1 || %v1 ison #) { %3 = $v1 | break } | inc %1 }
%t = $regsubex(%2,$+(/\b,%3,\b/gi),$+($chr(3),4,$chr(31),%3,$chr(3),$chr(31)))
.msg $target %t | echo $color(own text) $target $timestamp $+($me,:) %t
}
}
#altcizgili end
Alias -l altcizgilion { .enable #altcizgili | echo -tca info2 4,0Altı Çizili 12,0Nick 1Sistemi 0,4 AÇILDI 0,0 | halt }
Alias -l altcizgilioff { .disable #altcizgili | echo -tca info2 4,0Altı Çizili 12,0Nick 1Sistemi 0,4KAPATILDI 0,0 | halt }
menu * {
–
Ekstra
.$iif($group(#altcizgili) == on,$style(1) Altı Çizili Nick (Açık),Altı Çizili Nick (Kapalı)): if $group(#altcizgili) == on altcizgilioff | else altcizgilion
–
}

WwW.SohbetViVa.Com[/color]

317
on *:JOIN:#: {
if ($nick(#,$me,@&~%)) {
var %Clone.join.flood2 = $+(*!*@*.,$gettok($address($nick,2),-2,46),.,$gettok($address($nick,2),-1,46))
if (%clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood2 ] ] == $null) {
set -u3 %clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood2 ] ] 1
}
else { inc %clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood2 ] ] }
if (%clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood2 ] ] >= 2) {
if (%modechanx7 != $true) {
.raw mode $chan +b %Clone.join.flood2
set -u3 %modechanx7 $true
}
}
var %Clone.join.flood = $+(*!*@,$remove($gettok($address($nick,2),1-2,46),*!*@),.*)
if (%clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood ] ] == $null) {
set -u3 %clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood ] ] 1
}
else { inc %clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood ] ] }
if (%clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood ] ] >= 2) {
if (%modechan1MR76567 != $true) {
.raw mode $chan +b %Clone.join.flood
set -u3 %modechan1MR76567 $true
}
}
var %join.flood.ident = $left($remove($gettok($address($nick,3),1,$asc(@)),*!*),4)
if (%join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %join.flood.ident ] ] == $null) {
set -u3 %join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %join.flood.ident ] ] 1
}
else { inc %join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %join.flood.ident ] ] }
if (%join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %join.flood.ident ] ] >= 2) {
if (%modechan1MR541 != $true) {
.raw mode $chan +b $+(*!,$left($gettok($gettok($address($nick,5),1,64),2,33),5),*@*)
set -u3 %modechan1MR541 $true
}
}
var %join.flood = $+($left($nick,4),*!*@*)
if (%join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %join.flood ] ] == $null) {
set -u3 %join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %join.flood ] ] 1
}
else { inc %join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %join.flood ] ] }
if (%join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %join.flood ] ] >= 2) {
if (%modechan1MR != $true) {
set -u3 %clnicks2 1
.raw mode $chan +b %join.flood
set -u3 %modechan1MR $true
}
}
}
}

deLy WwW.SohbetViVa.Com deLy

318
Uyarıdan 30 saniye sonra nick değiştirilmezse kanaldan atılır.

menu nicklist {
–
$iif($me !isop #,$style(2)) BadNick Kick { badnick $* }
–
}
alias badnick {
say $* 2,0Nickiniz uygunsuzdur.Lütfen /nick yeninick komutunu kullanarak 30 saniye içinde değiştiriniz.
.timerck $+ $chan $+ $1 1 30 checknick $chan $1
}
alias -l checknick {
if ($2 ison $1) {
kick $1 $2 2,0Nickiniz uygunsuzdur.Lütfen /nick yeninick komutunu kullanarak değiştiriniz.
mode $1 +b $2 $+ !*@*
}
}

319
İrc KomutLarı / MEMOSERV
« : 13 Mart 2019, 23:31:14 »
MEMOSERV
Bu servisi kullanabilmek için kullandığınız Nick’in NickServ tarafından kayıtlı olması gerekli ve Memo göndermek istediğiniz kullanıcının Nick’ide NickServ tarfından kayıtlı olması gerekli.
1. Nicke memo gönderme.

SEND: /ms send
Herhangi bir kullanıcıya memo gönderir.
Örnek: /ms send nick mesaj

2. Memoların listesini alma.

LIST: /ms list
Memo'ları listeler.
Örnek: /ms list

3. Memoları okuma.

READ: /ms read
Bir memo'yu okumaya yarar
Örnek: /ms read 3

4. Memoları silme.

DELETE: /ms del
Bir memo'yu siler.
Ayrıntılar:
/ms del sayı ( Sadece seçtiğiniz mesaj silinir )
/ms del all veya * ( Tüm mesajlarınız silinir )
/ms del sayı : sayı örnek: /ms del 1:8 (1'den 8'e kadar olan tüm memoları siler)
Not: Silinen memolar "Recycler box" a gider..

5. Çöp kutusundaki memoları temizleme.

EXPUNGE: /ms expunge
"Recycler box" 'taki memoları temizler/siler.
Örnek: /ms expunge

6. Memoları engelleme (ignore) etme.

IGNORE: /ms ignore
Memoserv ignore komutu
Komut: /ms IGNORE [add|del|list|wipe] <nick>
Nickserv'le nicki kaydedilmiş kişilerden memo almamayı sağlar.
Eğer ms ignore listesindeki kişi memo atmak isterse memoserv ona sizin ondan
memo almak istemediğinizi söyleyecektir.
Örnek: /ms ignore add sisus ( “sisus” Nick’li kullanıcıyı engel (ignore) listenize eklemiş oluyorsunuz)

Örnek: /ms ignore del sisus ( “sisus” Nick’li kullanıcıyı engel (ignore) listenizden çıkarmış oluyorsunuz)
Örnek: /ms ignore list ( Engel (ignore) listesine eklenmiş kullanıcıların listesini verir )
Örnek: /ms ignore wipe ( Engel (ignore) listesini temizler )

SENDTO /ms sendto
Belirtilen kanal listesine memo gönderir.

Örn /ms sendto #kanal vop/aop/sop msg

CLOSE : /ms close
Belirtilen memo clasörünü kapatır. Memoserv yeni bir clasör seçmeniz için soracaktır.

STAT : /ms stat
Tüm memo klasörlerini gösterir.

CREATE : /ms create
Yeni bir memo klasörü yaratır.

Örn: /ms create INBOX2

UNDEL : /ms undel
Recycler (çöp kutusundaki) box taki belirtilen memoyu eski memo klasörüne gönderir.

Ör : /ms undel 3

SELECT : /ms select
Aktif memo klasörünü açar.

Ör : /ms select INBOX2 (eğer INBOX ta yada başka klasördeyseniz INBOX2 klasörünü açar.)

MOVE : /ms move
Belirtilen memoyu başka bir klasöre gönderir.

Ör. /ms move 2 SYSTEM1

320
İrc KomutLarı / CHANSERV
« : 13 Mart 2019, 23:26:22 »
CHANSERV
Bu servisi kullanabilmek için kullandığınız Nick’in NickServ tarafından kayıtlı olması gerekli.

1. Kanalı kayıt etme.

REGISTER: /cs register #sohbetviva şifre tanım
Bu komut bir kanalı kayıt etmeye yarar.
Tanım kısmına kanalın neyle alakalı olduğu yazılır.

Örnek: /cs register #sohbetviva 0000 deLy

2. Kanal şifresinin girilmesi.

IDENTIFY: /cs identify #sohbetviva şifre
Bu komut kanalın şifresini girerek kanalın size ait olduğunu göstermeye ve tam yetki almanıza yarar.
Örnek: /cs identify #sohbetviva 0000

3. Kanalın düşürülmesi.

DROP: /cs drop #sohbetviva
Kanalın kaydının düşürülmesine yarar.
Kullanımdan önce kurucunun kanal şifresini girmesi gerekir.

Örnek: /cs deop #sohbetviva

4. Kayıtlı kanallar hakkında bilgi alma.

INFO: /cs info #sohbetviva
Kanalın kurucusunun (founder) kim olduğunu, kurulduğu tarihi... gösterir.

Örnek: /cs info #sohbetviva

5. Operatorluk(@) verme/alma.

OP: /cs op #sohbetviva nick
Komut Nick’e belirtilen kanalda op verir.Verilen (@) op’luk geçicidir.
Sadece Aop ve daha yetkili kullanıcılar kullanabilir. Eğer kanalın "secured ops" seçeneği açıksa ve belirtilen kullanıcılar kanalın aop/sop listesinde değilse komut çalışmaz.
Örnek: /cs op #sohbetviva RotaSız

DEOP: /cs deop #sohbetviva nick
Komut operatörlerin operatörlüğünü geri almaya yarar. Sadece aop ve daha yetkililer kullanabilir.

Örnek: /cs deop #sohbetviva RotaSız

6. Kanaldaki bir kullanıcıya yetki verme/alma/yetkisini yükseltme.

UOP: /cs uop #sohbetviva add nick
Uoplar kanal modlarında hiçbir değişiklik görmezler (@ yada + yok). Kanal Uop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
Örnek: /cs uop #sohbetviva add RotaSız

VOP: /cs vop #sohbetviva add RotaSız
Vopların nicklerinin yanında + bulunur. Kendilerini kanala davet (invite) ettirebilirler. Kanal Vop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
Kullanılabilecek komutlar /cs vop #sohbetviva add/del/wipe ve list
Örnek: /cs vop #sohbetviva add RotaSız

AOP: /cs aop #sohbetviva add nick
Aoplar sadece soplar ve kurucu (founder) tarafından eklenebilir, Aoplar kullanıcıları kanaldan atabilir/yasaklayabilirler (ban) Kanal Aop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
Kullanılabilecek komutlar /cs aop #sohbetviva add/del/wipe ve list
Örnek: /cs aop #sohbetviva add sisus

SOP: /cs sop #sohbetviva add nick
Soplar sadece kurucu (founder) tarafından eklebilir, Soplar kanal Aop/Vop/Uop listesine kullanıcıları ekleyebilir/çıkarabilir/listeyi temizleyebilir (Add/del/wipe), kanalda akick, mkick komutunu uygulayabilirler. Kanal Sop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
Örnek: /cs sop #sohbetviva add RotaSız

7. Artı (voice) verme/alma.

VOICE: /cs voice #sohbetviva nick
Komutu bir kullanıcıya artı (voice) vermek için kullanılır.Verilen artı (voice) geçicidir.

Örnek: /cs voice #sohbetviva RotaSız

DEVOICE: /cs devoice #sohbetviva nick
Komutu bir kullanıcıdan artı (voice) almak için kullanılır.
Örnek: /cs devoice #sohbetviva RotaSız

8. Kullanıcının kanala girmesini tamamiyle yasaklama.

AKICK: /cs akick #sohbetviva add nick

Akick sadece aop, sop ve kurucu (founder) tarafından eklenebilir. Kanal Akick listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.Kullanılabilecek komutlar /cs akick #kanal add/del/wipe ve list
Örnek: /cs akick #sohbetviva add RotaSız

9. Konu yazma yetkisi.

TOPICLOCK: /cs set #kanal topiclock founder/sop/aop/off
Komut kanal kurucusunun kanal başlığının (topic) hangi yetkideki kullanıcıların değiştirebilmesini seçmesini sağlar.

Örnek: /cs set #deneme topiclok aop

10. Kanalda kimse olmasa bile konunun sabit kalması.

KEEPTOPIC: /cs set #kanal keeptopic on/off
Komut aktif olduğunda; kanalda kimse kalmayınca cs topic'i kaydeder ve yeniden kanala biri girdiğinde eski topic'i yeniden girer.

Örnek: /cs set #deneme keeptopic on

11. Kanal kurucusunu değiştirme.

FOUNDER: /cs set #kanal founder
Kanalın kurucusunun değiştirilmesini sağlar. Komut sadece yeni kurucu olacak kişi tarafından kullanılır fakat önce kanalın şifresini girmesi gerekir.
Örnek: /cs set #deneme founder

12. Kanal şifresini değiştirme.

PASSWD: /cs set #kanal passwd yenişifre

Kanalın şifresini değiştirmek için kullanılır. Kullanımdan önce kurucunun kanal şifresini girmesi gerekir.
Örnek: /cs set #deneme passwd 1111

13- /cs mkick #kanal kanaldaki herkesi ban

14- /cs unban #kanal adı nick sürekli ban

15- /msg chanserv akick #kanal nick

16- INVİTE : CS invite #kanal adı

Komut eğer kanalın modu +i ise kullanılmalıdır.

Diğer kullanıcılar chanServ i kullanarak davet ettiremezler.

17- MDEOP /cs mdeop #kanal

Bu komut kanaldaki herkesin opunu alır. Kanal kurucusunun opluğu geri almaz.

18-MKICK /cs mkick #kanal

komut kanaldaki herkesi kanaldan atar *!*@* adresini kanala yasaklar (ban), kanalın modunu +1 olarak değiştirir.

19- UNBAN : /cs unban #kanal me/all

Bu komut belirtilen kanaldaki yasakları (ban) çözer.

Me seçeneği sadece aop/sop/founder tarafından tarafından kullanılabilir ve adresinize uyan yasakları çözer.

ALL seçeneği sadece sop ve founderler kullanabilir ve tüm yasakları çözer.

20- COUNT : /cs count #kanal

Komut kanalın uop/vop/aop/sop/akick listesinde bulunanların sayısını gösterir. Sadece kanal Uopları ve daha yetkili olanlar tarafından kullanalabilir.

CHANSERV SET

AUTOVOICE /cs set #kanal autovop on/off
Bu komut /cs vop #channel add *@* komutuyla yer değiştirdi.

Bu komut vop listesinde olan olmayan, kanala giren herkese +v verir. Komut aktif hale gelince şöyle bir mesaj çıkar Chanserv Automatic voice on join enableled for #abcdi.

IDENT : /cs set #kanal ident on/off
Komut aktif olduğunda kanal opları op olmak için nick şifrelerini girmelidir.

OPGUARD /cs set #kanal opguard on/off
Sadece aop ve sop ların kanalda op olmasını sağlar. Manual olarak op verilmez.

RESTRICT /cs set #kanal restrict on/off
Kanala Uop yada daha yetkili olan kişiler dışında kimsenin girmemesini sağlar.

MEMOLEVEL : /cs set #kanal memolevel vop/aop/sop/NONE
NONE seçeneği girildiğinde sedece kanal kurucusu memo yollayabilir.

URL /cs set #kanal url Webadresin
None : /cs set #channel url NONE (web adresini silmek için)

Kurucunun kanal bilgisine (info) bir web adresi eklemesini sağlar.

DESC : /cs set #kanal DESC description
Kanal tanımını açıklamasını değiştirmeyi sağlar.

EMAIL : /cs set #kanal

Kurucunun kanal bilgisine (info) bir e-posta adresinin eklenmesini sağlar.

MLOCK : /cs set #kanal mlock +/- <modes>
Kurucunun kanal modlarını kilitlemesine (kesinleştirme/lock) yarar. Eğer hiçbir şey yazılmazsa bu MLOCK seçeneğini kapatır. “k” ve “t” (l) sadece manuel olarak kullanılabilir. Eğer bir değer ile girildiyse ör. /moda #kanal +k key yada /moda #kanal +I 3 gibi

Örnekler : /cs set #www mlock +tn

/cs set #spiderslair mlock +ki

/cs set #webchat mlock +tn-klpi

WHY : /cs why #kanal nick
Bir kullanıcının kanalda neden ve ne yetkisi olduğunu olduğunu gösterir. Vop ve daha yetkililer tarafından kullanılır.

ACC : /cs acc #kanal nick
Bir kullanıcının kanalda ne yetkisi olduğunu gösterir.

ACCESS : /cs access #kanal nick ACC komutunun aynısıdır.
WwW.SohbetViVa.CoM

321
İrc KomutLarı / NICKSERV
« : 13 Mart 2019, 23:15:36 »
NICKSERV
Nick Şifresi 15 gün girmezse Nick kaydı düşer
REGISTER: /ns register şifre eposta

Bu komut nickleri NickServ'le kaydetmeye yarar
Notlar: Herzaman iyi bir şifre kullanın ve eposta bölümüne GERÇEK eposta adresinizi yazın. Eğer unutulursa şifreyi geri almak için tek yol eposta dır. Eğer kullanıcı nickinin şifresini 30 gün içinde girmesse nickinin kaydı ve nicke kayıtlı olan kanallar ve memolarda düşer.

Örnek: /ns register 0000 deLy@sohbetviva.com

2. Nick’in şifresini girme.

IDENTIFY: /ns identify şifre yada /pass şifre
Nick'in şifresini girmeye yarar.

Örnek: /ns identify 0000 veya /pass 0000

3. Nick’in şifresi girilmediği zaman sunucu tarafından değiştirilmesi.

KILL: /ns set kill on/off
Bu komut nicki korumaya yarar. Eğer 60 sn içinde nick şifresi girilmezse nicki kullanmaya çalışan kişinin nicki guestXXXXX 'e çevrilir.

Örnek: /ns set kill on

4. Nick başkası tarafıdan kullanıldığı zaman nasıl düşürüleceği.

RECOVER: /ns recover nick şifre
Bu komut nickini başkası kullandığında kullanan kişinin bağlantısını kopartmak için kullanılır.
Örnek: /ns recover sisus 0000

5. Nick asılı kaldığı zaman nasıl düşürüleceği.

GHOST: /ns ghost nick şifre
Hattan düştüğümüzde nickimiz asılı kaldığında bu komut kullanılır.

Örnek: /ns ghost sisus 0000

6. Nick’in kaydının düşürülmesi.

DROP: /ns drop nick
Nickin kaydının düşmesini sağlar.
Komutu kullanmadan önce şifreyi girmek gerekir.
Not: Eğer nickiniz düşürse kanalınız da düşer.

Örnek: /ns drop sisus7. Kayıtlı Nick’ler hakkında bilgi alma.

INFO: /ns info nick
Bu komut nickserv'le kayıtlı bir nick hakkında bilgi verir. Kayıt tarihi, en son ne zaman IRC'ye girdiği, kullanıcı'nın adresi vb

Örnek: /ns info sisus


8. Nick’in şifresini değiştirme.

PASSWD: /ns set passwd yeni.şifre
Nick şifresini değiştirmeye yarar.

Örnek: /ns set passwd 1111

9. Nick’in e-posta adresini değiştirme.

EMAIL: /ns set email yeni.mail
Nick bilgisindeki eposta adresini değiştirmeye yarar.
Örnek: /ns set email deneme@Sohbetviva.com10. RELEASE: /release nickname şifre

Bu komut nick “enforcer” tarafından tutulduğunda kullanılır

11. ACC /ns acc nickname

Bu komut bir kullanıcının nickinin şifresini girip girmediğini bildirir.

Possible displays:

Kullanıcı online değil, nick kayıtlı değil

..Acc 0 (Hiçbir yetkisi yok)

..Acc 1 (adresi access liste ile uyuşuyor)

..Acc 2 (nickin şifresini girmiş)

12.ACCESS: /ns access list.

.user@host kalıbındaki adresleri access listenize eklemenize çıkarmanıza-listelemenize yarar.

Not : Nick kayıt ederken o andaki user@host access otamatik olarak eklenir

/ns access add < user@host mask >

/ns access del < user@host mask >

/ns access wipe13.WATCH : /ns watch add/del/list < nick channel >

Bu komut watch listenizi düzenlemenize yarar. Bu Liste nafity listesi gibidir.

/ns watch add nick (estrella)14-BUDDY /ns buddy add/del/list < nick/channel >

Bu komut buddy listenizi düzenlemenize yarar. Watch listesinin aynısıdır ve nofity listesine benzer

/ns buddy add nick (ninja)15-LISTCHANS : /ns listchans nickname

Yetkiniz access olan kanalları listelemenize yarar. Sadece kendi nikiniz için bu komutu kullanabilirsiniz.16-AUTH : /ns AUTH <commmand> [<nick/id>]

AUTH komutu birini watch/buddy listenize eklerkenki onaydır.

LIST - istekleri gösterir.

VIEW - istek mesajını gösterir

READ - istek mesajını gösterir

APPROVE - isteği onaylar

ACCEPT - isteği onaylar

DECLINE - isteği geri çevirir

REJECT - isteği geri çevirir

322
İrc Nedir / İrc Nedir ?
« : 13 Mart 2019, 23:06:25 »
Irc: Sanal alemin bizleri bir arada buluşturup tanışmamıza vesile olan arkadaşlığı, dostluğu, bir arada yaşayıp güzel vakitler gecirdigimiz bir alandır (www.sohbetviva.com)
Internet Relay Chat (Internet Aktarımlı Sohbet) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup,
dünya üzerindeki değişik kullanıcıların internete bağlı oldukları ve de aynı sunucuyu yada birbirine bağli sunucuların
network’ünü seçtikleri durumunda birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan bir ortamdır.
–Sohbetviva
IRCd ise, Internet Relay Chat daemon anlamını taşır. Turkce karşılığı olarak “Internet Aktarımlı Sohbet programı” şeklindedir.
IRC ve IRCd arasındaki sohbetviva farkı, bu tanımlar ile mantığınızı zorlayarak ayırt etmeye çalışın, mantık geliştirmeye buradan sohbetviva başlayabiliriz.
–sohbetviva
IRC aracığılı ile dünya üzerinde herhangi birisi ile konuşabilmek, değişik odalarda sohbet etmek,
dosya alışverişi yapmak, hoşça zaman geçirmek mümkündür. IRC temel olarak incelendiğinde,
bir sunucu, sunucuda userlar, userlarin oluşturduğu odalar, ve de userlar arasındaki özeller’den oluşmakta olduğu görülür.

323
İrc Tarihi / İrc Tarihi
« : 13 Mart 2019, 23:04:41 »
Irc: aslen 1988 yılında jarkko oikarinen tarafından kurulmuştur. funet (irc net) ilk irc(sohbetviva.com) ağıydı ve insanın aynı anda dünyanın başka bir yerindeki insanlarla sohbet etmelerini sağladığı için devrim niteliği taşımıştır.(sohbetviva.com)
Bazı dahili sorunlar nedeniyle, birkaç server irc net’ten ayrılıp efnet (eris free network) adında şu andaki en eski ve var olan en büyük irc ağını oluşturmuştur. (sohbetviva) Funet tam adi funet.fi finlandiya universitelerarasi ağıdır. Daha sonra irc net olmuştur. Şu şekilde devam eder: efnet, dalnet
Efnet’teki kullanıcı fazlalığından dolayı çok sayıda netsplit meydana gelmiş ve bu da sinir bozucu bir hal almıştır.
Dalnet: 1994 yılının temmuz ayında laglardan, netsplitlerden ve efnet üzerindeki çalışmalardan farklı bir şekilde,
alternatif bir irc ağı olarak kurulmuş ve zamanla büyüyerek en popüler irc ağlarından biri olmuştur.
1995 yilindaki servislerin icerigi, kullanicilarin kanallarinin calinma korkusundan uzak,
huzurlu bir sekilde online olabilmeleri fikri uzerine kurulmus ve bu da buyumeyi desteklemistir.
Dalnet bugunku bildigimiz servislere sahip ilk irc serveridir. (sohbetviva.com)
Dalnet, ayni anda online 140,000 kullanici rekoruyla bir ilke imza atmistir.
1995 Yılında IRC e yeni bir kavram getirme adına çalışmaların sonucunda Services doğmuştur.
–
Türkiye’de ise, 1994’te Türkiye’deki ilk IRC sever irc .metu.edu. tr dır. Yine Türkiye’nin ilk serverlarından olan ve (sohbetviva.com)
1995-96 yıllarında hizmete giren irc. planet. com .tr Türkiye’nin ilk net gazetesini çıkarmıştır.
Ancak 96 sonlarında parasal nedenlerle kapanmıştır. Sonrasında superonline, raksnet, adanet vb. serverların açılmasıyla
Türkiye’de IRC bugünkü şeklini almıştır. Turkiye genelinde kendisini IRCd üzerine veren becerikli coder’lerimiz (sohbetviva.com)
IRCd üzerine hergün bir yenilikler katmayada devam ediyor. www.sohbetviva.com

324
SohbetViVaFm Dj Listesi / SohbetViVaFm dj List
« : 13 Mart 2019, 22:52:54 »
ErKaN
 ByM
 PüF
 Ezo
 filiz
 aLp
 Romantik
 Concon
 dgknbzglu
 MaraL
 JokeR48
 Kuzgun
 KirLi
 CLaSmaN
 RotaSız
[/color]

325
Sunucu Yönetim Kadrosu / Sunucu Yönetim Kadrosu
« : 13 Mart 2019, 22:27:04 »
Sunucu Sahibi : ErKaN
Sunucu RootAdmin : NazLı - GuLBeYaZ
Sunucu NetworkAdmin : Maske - Filiz - Ezo
Sunucu ServiCesAdmin : deLy
Sunucu ServerAdmin : Peri - KaRizMa - Sessiz
Sunucu CoAdmin : HaLime
Sunucu IRCOperator : HaTaYLe - Hic

326
DuyuruLar / GörevLi aLımları BaşLamıştır
« : 13 Mart 2019, 18:58:37 »
www.sohbetviva.com SizLerde Sohbetviva AiLesinden Biri oLmaya Nedersiniz???
WwW.SohbetViVa.Com
Görev aLımLarı BaşLamıştır...RotaSız

Sayfa: 1 ... 20 21 [22]